Kerkdienst Gemist

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 02-05-2021 Johannes 20:19-29 Ds. M. Baan zondag 02 mei 2021
Morgendienst 02-05-2021 Filippenzen 3:1-12 Ds. A. Simons zondag 02 mei 2021
Middagdienst 25-04-2021 1Korintiërs 15:35-49
Genesis 2:4-7
Ds. C.H. Hogendoorn zondag 25 april 2021
Morgendienst 25-04-2021 (belijdenisdienst) 2Timoteüs 2:1-13 Ds. W.P. Emaus zondag 25 april 2021
Middagdienst 18-04-2021 (doopdienst) Romeinen 6:1-14 Ds. W.P. Emaus zondag 18 april 2021
Morgendienst 18-04-2021 Romeinen 3:9-31
HC vraag en antwoord 12 t/m 15
Ds. W.P. Emaus zondag 18 april 2021
Morgendienst 11-04-2021 Markus 16:1-14
Lukas 24:36-49
Ds. W.P. Emaus zondag 11 april 2021
Middagdienst 11-04-2021 1Korintiërs 15:1-26 Ds. A.L. van Zwet zondag 11 april 2021
Morgendienst 05-04-2021 (tweede paasdag) Markus 16:1-8
Johannes 20:1-10
Ds. W.P. Emaus maandag 05 april 2021
Middagdienst 04-04-2021 (eerste Paasdag) Matteüs 24:4-8
Matteüs 24:25-35
Ds. W.P. Emaus zondag 04 april 2021
Morgendienst 04-04-2021 (eerste Paasdag) Markus 15:42-16:8 Ds. W.P. Emaus zondag 04 april 2021
Avonddienst 02-04-2021 (Goede Vrijdag) Johannes 19:28-42
Romeinen 6:1-14
Ds. W.P. Emaus vrijdag 02 april 2021
Morgendienst 02-04-2021 (Goede Vrijdag) Lukas 19:1-18
1Korintiërs 1:10-2:2
Ds. M. van Kooten vrijdag 02 april 2021
Middagdienst 28-03-2021 (doopdienst) Lukas 23:33-43 Ds. W.P. Emaus zondag 28 maart 2021
Morgendienst 28-03-2021 Deuteronomium 27:11-26
Galaten 3:10-13
HC vraag en antwoord 9 t/m 11
Ds. W.P. Emaus zondag 28 maart 2021
Middagdienst 21-03-2021 Matteüs 27:33-44 Ds. A. Vonk zondag 21 maart 2021
Morgendienst 21-03-2021 Matteüs 4:1-11
Matteüs 27:33-44
Ds. W.P. Emaus zondag 21 maart 2021
Middagdienst 14-03-2021 (Heilig Avondmaal) Jesaja 52:13-53:7 Ds. W.P. Emaus zondag 14 maart 2021
Morgendienst 14-03-2021 (Heilig Avondmaal) Jesaja 52:13-53:7 Ds. W.P. Emaus zondag 14 maart 2021
Middagdienst 07-03-2021 1Petrus 1:13-25 Ds. G. Herwig zondag 07 maart 2021