Jeugd Commissie

De jeugdcommissie heeft als verantwoordelijkheid het uitvoeren van beleid ten aanzien van het vele jeugdwerk binnen onze gemeente. In de jeugdcommissie hebben zitting:

  • Ouderling-kerkrentmeester Jan Baarssen
  • Jeugdouderling Harm Post
  • Arjan Baarssen (namens IJsbrekers)
  • Alle leidinggevenden van de clubs