BHV/EHBO

Verlenen van eerste hulp

De kerkzaal is ingedeeld in een viertal vakken. Ieder vak heeft zijn eigen BHV-ers. Bij calamiteiten binnen een vak verlenen de hiervoor aangewezen BHV-ers de eerste hulp. Zij doen dit samen met de hoofd BHV-er Hendrik Post en assistent BHV-er Piet Romkes. Afhankelijk van de aard van de calamiteit beslist de hoofd BHV-er of er nog meer BHV-ers en/of EHBO-ers  moeten helpen.

Afgesproken is dat Cobie Bakker en Joke Post de eerst aangewezen EHBO-ers zijn. 

Vakindeling BHV-ers (te beginnen vanaf de schuifwand)

 • Vak 1 – Joost de Ridder, Louw Kramer, Johan Hoorn, Jannie Post
 • Vak 2 –Joke Post, Carla Mol
 • Vak 3 – Pieter Arie van Urk, Joost Mol
 • Vak 4 – Hendrik de Boer, Jan de Boer

Wordt de bijzaal bij de kerkzaal getrokken, dan zijn de BHV-ers  van vak 1 hiervoor verantwoordelijk.

Algehele ontruiming
Bij algehele ontruiming van het kerkgebouw is Jannie Post de aangewezen persoon om direct de crèche te ontruimen met de daar aanwezige leiding. Hun taak is om de kinderen naar de verzamelplek te brengen: het speeltuintje naast de kerk. 

Het starten van een ontruiming

 • Indien er zich een situatie voordoet waarbij de kerkzaal moet worden ontruimd kan de koster hierover afstemmen met het hoofd bedrijfshulpverlening of met het plaatsvervangend hoofd bedrijfshulpverlening
 • Bij twijfel wordt gekozen voor zekerheid. Beter een paar keer te vaak of te vroeg ontruimd dan één keer te laat.
 • Indien de kerkzaal moet worden ontruimd meldt het (plaatsvervangend) hoofd bedrijfshulpverlening via de microfoon van de lessenaar dat de kerkzaal op dat moment moet worden ontruimd via de normale uitgangen en via de nooduitgangen. De tekst die hiervoor bij de lessenaar en in de preekstoel beschikbaar is luidt: 
  Gemeente, om veiligheidsredenen is het noodzakelijk het kerkgebouw nu te verlaten. Gebruik ook de nooddeuren. Auto en fiets laten staan. Verlaat dus lopend het kerkterrein. Volg de aanwijzingen van de hulpverleners die herkenbaar zijn aan de hesjes of mouwbanden.
 • De hulpen van de koster gaan direct naar de uitgang waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij blijven bij die uitgang totdat iedereen de ruimte verlaten heeft. Zij zorgen ervoor dat niemand de ruimte meer ingaat. Vervolgens is de hulpverlener uit een bepaald vak de laatste die het betreffende vak verlaat. De vak-verantwoordelijke meldt zich bij de coördinator met de mededeling dat zijn/haar vak leeg is.
 • De aanwezige BHVers zijn verantwoordelijk voor het openzetten en open houden van toegangsdeuren. Vervolgens is de hulpverlener uit een bepaald vak de laatste die het betreffende vak voor naar achter verlaat. Hij/zij verlaat de kerkzaal via de dichtstbijzijnde uitgang, zodra hij/zij bij de hulpkoster is meldt hij/zij dat de hulpkoster ook via de kortste route naar buiten kan vertrekken. De vak-verantwoordelijke meldt zich bij de coördinator met de mededeling dat zijn/haar vak leeg is.
 • In de kerkzaal zijn de EHBO-ers verantwoordelijk voor eventuele slachtoffers die directe EHBO-hulp behoeven. De overige hulpverleners gaan zich naar de hal en zorgen voor een snelle ontruiming van de hal vanaf hun positie in de richting van de dichtstbijzijnde buitendeur.
 • Het Hoofd BHV (of indien van toepassing zijn plaatsvervanger) is verantwoordelijk voor het verlaten van de kerk door predikant/voorlezer en organist en verlaat als laatste de kerkzaal nadat gecontroleerd is of de kerkzaal daadwerkelijk verlaten is. Ook hij meldt zich tenslotte bij de coördinator van de ontruiming.

Brief voor preekstoel

Op de preekstoel is voor de predikant een brief aangebracht met uitleg bij gehele ontruiming.