Online collecte Hervormde Gemeente De Bron

Diverse gemeenteleden hebben gevraagd of zij in de bijzondere omstandigheden toch hun bijdrage (collecte) kunnen geven. Het College van Kerkrentmeesters waardeert dit enorm en heeft de volgende mogelijkheden gerealiseerd.

U kunt uw bijdrage voor de collectes overmaken naar NL62RABO0386545200 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente De Bron o.v.v. de datum van de kerkdienst.

Ook kunt u via onderstaande manier uw bijdrage leveren d.m.v. een iDEAL betaling.

Collecte Hervormde Gemeente De Bron


Collecte Hervormde Gemeente De Bron - 5 euro


Collecte Hervormde Gemeente De Bron - 10 euro


Collecte Hervormde Gemeente De Bron - 15 euro


Collecte Hervormde Gemeente De Bron - 20 euro