Kerkdienst Gemist


Loading Player...

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 06-06-2021 Johannes 14:11-31 Prop. A.R. van Asselt zondag 06 juni 2021
Morgendienst 06-06-2021 (voorbereiding Heilig Avondmaal) Hooglied 4
Efeziërs 5:22-33
Ds. W.P. Emaus zondag 06 juni 2021
Middagdienst 30-05-2021 Jesaja 6
1Korintiërs 1:1-9
Ds. J. Brouwer zondag 30 mei 2021
Morgendienst 30-05-2021 Zacharia 12:1-13:1
Johannes 19:31-37
Ds. W.P. Emaus zondag 30 mei 2021
Morgendienst 24-05-2021 (2e Pinksterdag) Handelingen 2:14-36 Ds. P. Vermeer maandag 24 mei 2021
Middagdienst 23-05-2021 (1e Pinksterdag) Zacharia 12
Handelingen 2:37-41
Ds. W.P. Emaus zondag 23 mei 2021
Morgendienst 23-05-2021 (1e Pinksterdag) Handelingen 2:1-13
Handelingen 2:22-36
Ds. W.P. Emaus zondag 23 mei 2021
Middagdienst 16-05-2021 Matteüs 13:31-52 Ds. G. van Zanden zondag 16 mei 2021
Morgendienst 16-05-2021 Psalmen 105:1-19
Handelingen 1:4-13
Ds. M.C. Schreur zondag 16 mei 2021
Middagdienst 13-05-2021 (Hemelvaartsdag) Hebreeën 4:14-5:14 Ds. W.P. Emaus donderdag 13 mei 2021
Morgendienst 13-05-2021 (Hemelvaartsdag) Hebreeën 10:5-13 Ds. A.L. van Zwet donderdag 13 mei 2021
Middagdienst 09-05-2021 Johannes 20:19-29 Ds. D.J. Budding zondag 09 mei 2021
Morgendienst 09-05-2021 Galaten 2:11-21 Ds. G. van Wijk zondag 09 mei 2021
Middagdienst 02-05-2021 Johannes 20:19-29 Ds. M. Baan zondag 02 mei 2021
Morgendienst 02-05-2021 Filippenzen 3:1-12 Ds. A. Simons zondag 02 mei 2021
Middagdienst 25-04-2021 1Korintiërs 15:35-49
Genesis 2:4-7
Ds. C.H. Hogendoorn zondag 25 april 2021
Morgendienst 25-04-2021 (belijdenisdienst) 2Timoteüs 2:1-13 Ds. W.P. Emaus zondag 25 april 2021
Middagdienst 18-04-2021 (doopdienst) Romeinen 6:1-14 Ds. W.P. Emaus zondag 18 april 2021
Morgendienst 18-04-2021 Romeinen 3:9-31
HC vraag en antwoord 12 t/m 15
Ds. W.P. Emaus zondag 18 april 2021
Morgendienst 11-04-2021 Markus 16:1-14
Lukas 24:36-49
Ds. W.P. Emaus zondag 11 april 2021