Kerkdienst Gemist


Loading Player...

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 13-11-2022 1Korintiërs 15:12-28
HC vraag en antwoord 57
Ds. W.P. Emaus zondag 13 november 2022
Zondag 28 augustus, 17:00 uur, Zondag 43 {bib=Handelingen 5: 1-11; Kolossenzen 3: 1-11} Ds. P. van der Kraan zondag 28 augustus 2011
Zondag 8 mei, 17 uur, Zondag 41 1e deel {bib=Genesis 1: 26-31;Genesis 2: 18-25;Johannes 2: 1-11} Ds. P. van der Kraan zondag 08 mei 2011
Middagdienst zondag 39 A {bib=Efeze 6: 1-9} Ds. P. van der Kraan zondag 06 februari 2011
Zondag 38 B, middagdienst {bib=Markus 2:23-28;Handelingen 20: 7-16;1 Korinthe 16: 1-3} Ds. P. van der Kraan zondag 30 januari 2011
De zondag een Feestdag! zondag 38 A {bib=Jeasaja 56: 1-7} Ds. P. van der Kraan zondag 23 januari 2011
Zondag 37 middagdienst {bib=Deuteronomium 10: 12-22;Matthe Ds. P. van der Kraan zondag 16 januari 2011
Zondag 36 {bib=Matthe Ds. P. van der Kraan zondag 21 november 2010
Zondag 36 {bib=Leviticus 24: 10-16;Matthe Ds. P. van der Kraan zondag 10 oktober 2010
Zondag 34 De Wet {bib=Deuteronomium 6; Jeremia 31: 27- 34} Ds. P. van der Kraan zondag 15 augustus 2010
Zondag 33 Catechismus Zondag 33 Ds. P. van der Kraan zondag 14 februari 2010