Kerkgebouw

 

Kerkgebouw

 

 

Geschiedenis

 

In de begintijd van de 'reformerende kerk' werden de diensten gehouden in gebouw Irene. Al op 13 januari 1976 verzoekt de kerkenraad aan de gemeenteraad van de gemeente Urk een semi-permanent gebouw te stichten op de kavel ten zuiden van het gymastiekgebouw aan de Akkers. Niet lang daarna werd het kerkgebouw aan het Voorland in gebruik genomen.

fade

fade

Afbeelding: Exterieur en kerkzaal omstreeks 1980.

In 1988 heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij de achteringang is vergroot en het liturgisch centrum werd voorzien van een nieuwe preekstoel en orgel.

Door toenemende groei van onze gemeente en een groot gebrek aan vergaderzalen (catechesaties werden gegeven in de hal van de kerk) is sinds 1995 gezocht naar mogelijke oplossingen. Verschillende opties passeerden, waaronder totaalnieuwbouw, een kap op de kerk of een aanbouw. Uiteindelijk is in 2000 gekozen voor de optie waarbij de kerkzaal verbouwd werd tot vergaderruimte en op het inmiddels aangekochte aangrenzende perceel een nieuwe kerkzaal werd gebouwd met een capaciteit van circa 550 plaatsen. Door deze vernieuwbouw werd weer voldoende ruimte gecreëerd voor zowel eredienst als het kerkelijk leven door de week.

 

Huidige kerkgebouw

 

Het huidige kerkgebouw aan het Voorland biedt voldoende ruimte voor eredienst en overige activiteiten. De gemeente beschikt op dit moment over de volgende 8 zalen:

 

  • Kerkzaal: 550 personen
  • Wisselzaal: 150 personen; deze ruimte wordt ook gebruikt voor het geven van catechesatie, gemeenteavonden e.d. De ruimte kan bij bijzondere diensten bij de kerkzaal worden betrokken.
  • Vergader- en receptieruimte (Zaal 1): deze zaal grenst aan de keuken kan worden gebruikt voor recepties e.d. Ook worden hier de maandelijkse koffieochtenden na de dienst gehouden
  • Bovenzaal voor jeugdclubs: deze zaal is speciaal ingericht voor de jeugd- en knutselclubs.
  • Podiumzaal: deze zaal op het voormalige podium wordt gebruikt voor de kinderoppas
  • Kelder: deze zaal wordt op dit moment niet gebruikt.
  • Administratiezaal: Deze ruimte wordt gebruikt door het College van Kerkrentmeesters en de diakonie
  • Consistorie.

 

fade

 

Verhuur

 

De zalen in ons kerkgebouw worden regelmatig verhuurd ten behoeve van bijvoorbeeld koorrepetities, lezingen e.d. Voor meer informatie over de verhuur en de voorwaarden kunt u contact opnemen met het College voor Kerkrentmeesters.