UPDATE: CATECHISATIES, CLUBS, VERENIGINGEN EN KRINGEN AFGELAST

Nu de Rijksoverheid nadere maatregelen heeft afgekondigd vervallen ook alle catechisaties, clubs, verenigingen en kringen.

Hierover is overleg geweest met huisartsen en de burgemeester.

Openstellen kerkgebouw De Bron

Broeders en zusters,

Al de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn een zaak van gebed. Gebed voor de getroffen gebieden en mensen. Gebed voor de overheid. Gebed om genezing en het tegengaan van verdere verspreiding. Het alles vraag verootmoediging voor de Heere.

In het besef dat de nood zeer groot is, dat zelfs kerkdeuren gesloten moesten blijven op zondag, heeft de kerkenraad van De Bron gemeend de kerk elke maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagavond open te stellen. Van 19.30 tot 20.00 uur is gelegenheid tot stil gebed, te mediteren of een gesprek.

Woensdagavond is er in het kader van de Dag van Gebed een gebedssamenkomst, die om 19.15 uur begint.

Uw kerkenraad

Maatregelen in verband met het coronavirus

Broeders en zusters,

In een persconferentie naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus kondigde premier Rutte drastische maatregelen aan. Eén van de maatregelen is dat evenementen van meer dan 100 bezoekers worden afgelast. De Protestantse Kerk in Nederland geeft het dringende advies om maatregelen te treffen met betrekking tot kerkdiensten waarbij meer dan 100 kerkgangers worden verwacht. Ook de kerkdiensten, zoals wij in De Bron gewend zijn te houden, vallen hieronder.

Een goed besluit nemen brengt bij de kerkenraad een geestelijke worsteling. Enerzijds hebben wij te gehoorzamen aan de Rijksoverheid, anderzijds voelt de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de dienst des Woord.

Alles overziend heeft de kerkenraad besloten de volgende maatregelen te treffen:

  • Bezoek aan de kerkdiensten te spreiden (zoals hieronder vermeld).

  • Handen schudden in de kerkdienst worden gemeden (alleen voor de ouderling van dienst).

  • De collecte zal plaatsvinden bij het uitgaan van de kerk

  • Geen snoep door te geven tijdens de kerkdienst

  • Gemeenteleden die tot een risicogroep behoren of die in contact (kunnen) komen met risicogroepen worden dringend opgeroepen thuis te blijven.

Hierbij wordt verwezen naar de informatie van de rijksoverheid en RIVM (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Er wordt op aangedrongen deze informatie in acht te nemen. Dus thuisblijven bij neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn, koorts etc.

  • De bediening van de Heilige doop wordt uitgesteld

  • Er is geen kinderoppas

  • De seniorenmiddag gaat niet door

Kerkdiensten

Meest belangrijke en ingrijpende wijziging is die van de kerkdienst. De Kerkenraad acht het verstandig om de grote groep bezoekers aan de kerkdiensten te spreiden. Dat betekent dat gevraagd wordt om de kerkdienst éénmaal te bezoeken. Via de website van onze gemeente en de website van Kerkomroep.nl is er de mogelijkheid om de dienst te beluisteren. Graag geven we u hierbij de suggestie mee om elkaar in huiskamers op te zoeken en gezamenlijk in kleinere kring de diensten mee te beleven.

Er is een splitsing (op basis van wijkindeling) aangebracht in het bezoek van de ochtend- en middagdienst.

De broeders en zusters, die wonen in de volgende straten worden gevraagd de ochtenddienst bij te wonen:

Blauwe Zeedistelstraat, Bonairestraat, Bornholmlaan, Damlaan, De Akkers, De Noord, De Reede, Gammels, Grindrug, Het Top, Holkenkamp, Hooiland, Houtrib, Ketel, Klifweg, Lacon, Lange Dam, Lijkant, Meeuwenlaan, Molenkamp, Munnikplaat, Nieuw Guineastraat, Nieuwe Klif, Nink, Noorderpalen, Noorderzand, Oslolaan, Pyramideweg, Ramswelle, Robbenplaat, Roggebot, Rotholm, Slenk, Tida Kira, Vuurbaak, Waaiershoek, Westgat, Wijk 1 t/m 8, Zeeasterstraat, Zuiderhoofd en degene, die in Espel en Nagele wonen.

De broeders en zusters, die wonen in de volgende straten worden gevraagd de middagdienst bij te wonen:

Ankerplaats, Alexiahof, Bergeend, Beug, Boomkor, Coupure, De Brug, De Giek, Duinriet, Fitis, Golfoploop, Haagwinde, Havelaar, Het Dek, Het Roer, Hoepel, Jol, Kamperzand, Kooizand, Kotter, Logger, Makjan, Maximastraat, Middelbuurt, Nagel, Ransuil, Reling, Rietgors, Schokker, Schotbalk, Schouw, Talud, Toplicht, Vlechttuinen, Vlet, Voorpiek, Waakhoogte, Wilgenroos, Willem-Alexanderlaan, Zinkstuk en degene die in Emmeloord en Tollebeek wonen

Uitgangspunt hierbij is dat er maximaal 100 personen in de kerkzaal mogen, waarbij steeds één bank vrij gehouden wordt. Er zal worden geteld en wanneer het maximum bereikt is, kunt u plaats nemen in de oude kerkzaal, waar de dienst mee beleefd kan worden.

Gebed

De kerkenraad geeft tot slot aan dat al deze ontwikkelingen een zaak van het gebed is. Gebed voor de getroffen gebieden en mensen. Gebed voor de beleidsmakers. Gebed tot herstel en het tegengaan van verdere verspreiding. Het alles vraagt verootmoediging voor de Heere.

Houdt website in de gaten

Omdat de ontwikkelingen in Nederland snel kunnen veranderen en de Rijksoverheid ook verdere maatregelen kan nemen wordt u gevraagd de website van de kerk in de gaten te houden.

 

Uw kerkenraad