Corona update 16-11-2021

Gemeente,

Naar aanleiding van de persconferenties van 12 november jl. informeert de kerkenraad u over de aanscherping van maatregelen bij onze kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten. Het is met pijn in ons hart dat we opnieuw extra maatregelen moeten nemen, we hopen en bidden dat dit van korte duur mag zijn.

Vanaf zondag 21 november 2021 wordt er tijdens de erediensten weer 1.5 meter afstand gehouden. Om die reden zal met ingang van komende zondag tussen elke bezette kerkbank weer een bank leeg gelaten moeten worden. In de bank zelf moeten we afstand houden van andere broeders en zusters die niet tot hetzelfde gezin behoren.

 

Omdat daarmee de capaciteit van ons kerkgebouw afneemt, moeten we weer terug naar het uitnodigingensysteem zoals we dit eerder hebben gedaan. Per eredienst kunnen we dan ca. 200 gemeenteleden in de kerk uitnodigen. Op deze wijze kan ieder gemeentelid minimaal 1x per zondag de kerkdiensten bezoeken. Wanneer u aan de beurt bent wordt u op de gebruikelijke wijze via kerktijd.nl uitgenodigd, accepteer deze graag snel. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld bij kerktijd.nl dan verzoeken wij u dit als nog te doen. Volg bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw de aanwijzingen van de koster en de coördinatoren op.

Omdat uit de metingen blijkt dat het CO2-gehalte in de kerk vooral bij het zingen van meerdere verzen boven de norm uitstijgt, wordt het zingen beperkt tot één vers per zangmoment. Voor en tussen de kerkdiensten en ook tijdens het zingen zal er goed worden geventileerd, zodat een goede luchtkwaliteit gewaarborgd is. Dat kan betekenen dat, juist ook in tijden dat de buitentemperatuur daalt, het in de kerk wat kouder kan zijn. Denk daarom aan warme kleding. We proberen de juiste balans te vinden tussen maximale ventilatie en het behouden van de temperatuur.

Vooralsnog gaan bezoekwerk, catechese, clubs en verenigingen, met uitzondering van de seniorenmiddagen, gewoon door. Wel zullen voor de verenigingen voor volwassenen en de 18+ catechese de afstandsregels in acht genomen moeten worden.

Nogmaals onderstrepen we het belang van een trouwe naleving van de basismaatregelen, niet alleen tijdens kerkelijke activiteiten, maar ook in ons dagelijks leven. Op deze wijze kunnen we zorg dragen voor elkaar.

  • Was of ontsmet vaak en goed je handen.
  • Schud geen handen.
  • Geef elkaar de ruimte.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

We wensen u van harte Gods zegen toe.