Collecten

Een flink deel van de inkomsten van de kerk wordt normaal gesproken ingezameld via de collecten in de eredienst. Dat vanwege de maatregelen m.b.t het coronavirus de directe opbrengsten tijdens de collecten sterk terugvallen mag duidelijk zijn.

Diverse gemeenteleden hebben daarom gevraagd of zij hun financiële bijdrage voor de collecte ook digitaal kunnen overmaken. Helaas is dit voor komende zondag nog niet mogelijk.

Wel kan de collecte middels bankoverschrijving worden overgemaakt naar bankrekening: 

NL62RABO0386545200 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente De Bron o.v.v. Collecte 22-3-2020.

Van harte aanbevolen.