Reformatieherdenking

Op Hervormingsdag, D.V. donderdag 31 oktober, wordt ook dit jaar op Urk een interkerkelijke Reformatieherdenking in de Bethelkerk gehouden. Aanvang 19.45 uur.

Het thema is: Gods Woord centraal.

De opening geschiedt door ds. A.C. Uitslag (CGK).

De eerste lezing wordt verzorgd door prof. dr. H. van den Belt (NH) over “Een gezaghebbend Woord”, terwijl ds. D.W. Tuinier (GG) zal ingaan op ”Een Woord voor deze tijd”.

De sluiting van de avond wordt verzorgd door ds. H.J. Zuidhof (Ngk). Een ieder wordt opgewekt om deze Reformatieherdenking bij te wonen.